EHBO, verbrand en nu?

En dan gebeurt het….., even niet opletten of een opspattend kooltje, dat rooster was toch te dicht bij (en heet), de shashlik pen van metaal was toch warmer dan gedacht of tijdens het aansteken gaat het niet helemaal als gepland…. en, een brandwond is een feit.

Een brandwond is een necrose (weefselversterf) van de huid. Dit kan gedeeltelijk (oppervlakkig) of volledig (diep) zijn. Brandwonden worden veelal veroorzaakt door inwerking van warmte, electriciteit, bevriezing of door chemische stoffen.

Men onderscheidt naar diepte een eerstegraads (oppervlakkig), een oppervlakkig en diep tweedegraads, een derdegraads en een vierdegraads
brandwond.

Kenmerken brandwonden

 • De huid is rood, licht, gezwollen en pijnlijk (eerstegraads brandwonden).
 • De huid is rood, licht, gezwollen, pijnlijk en vertoont blaren (tweedegraads brandwonden).
 • De huid is grauwwit (gekookt) of zwart (verkoold) en heeft de normale soepelheid verloren. De brandplek zelf is niet pijnlijk, de omgeving van de brandplek wel (derdegraads brandwonden).

De huid is ruim zwart (verkoold) (vierdegraads brandwonden)

Wat te doen bij brandwonden

 • Koel de brandwonden. Door gedurende tenminste 10 minuten lauw leidingwater over de verbrande plek  te laten lopen.
 • Koel alleen de brandwonden. Bescherm het slachtoffer verder tegen afkoeling.
 • Trek vastzittende kleding niet los van de brandplek. Houd deze plek nat.
 • Raak de wond niet aan en laat de blaren altijd intact.
 • Smeer niets op tweede en derdegraads brandwonden, ook geen brandzalf.
 • Dek de brandwonden steriel of zo schoon mogelijk af met schoon verband of doek. Dit om uitbreiding en besmetting van de brandwonden te beperken.
 • Gebruik bij voorkeur niet verklevend verband (zoals metallineverband).
 • Geef slachtoffers met ernstige brandwonden niet te drinken.

 

Ga naar de huisarts of huisartsenpost bij:

 • Tweede- of derdegraads brandwonden.
 • Brandwonden op het gezicht, gewrichten, de handen, de voeten en de geslachtsorganen.

Bel 1-1-2 bij:

 • Uitgebreide tweede- of derdegraads brandwonden.
 • Inademing van rook of hete gassen.