Copyrights

Copyright 2012+ bij Camiel (de Barbecueman) Berkers / barbecueman.eu

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (barbecueman.eu en alle onderliggende pagina’s c.q. subpagina’s) aantreft bij Camiel (de Barbecueman) Berkers of zijn gelicenceerd aan Camiel (de Barbecueman) Berkers.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Camiel (de Barbecueman) Berkers of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Toestemming kunt u aanvragen via het onderstaande contactformulier.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright barbecueman.eu”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

barbecueman.eu voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Dank u voor het respecteren van de copyright- en eigendomsrechten!